Användarvillkor (2019-07-15)

Genom att besöka och eller ladda ner innehåll från webbplatsen som tillhandahålls av Paperphyte AB, org.nr 559135-5721 (“Företaget”), godkänner och accepterar du följande Användarvillkor:

Syfte

Den här webbplatsen tillhandahålls med ett informativt syfte och kan inte likställas med ett kommersiellt erbjudande eller en faktisk professionell relation mellan dig och Företaget. Tjänster och produkter på webbplatsen behöver inte alltid vara tillgängliga.

Intellectual Property

Alla företagsnamn, logotyper och andra varumärken tillhör respektive ägare. Alla användning av företagsnamn, produkt och tjänsters namn på denna webbplatsen sker endast i identifierande syfte. Användning av dessa namn, logotyper och övriga varumärken innebär inte att där finns etablerade samarbeten eller avtal med deras ägare.

Du kan använda allt material på den här webbplatsen i enlighet med vad internationell copyright lagstiftning tillåter. All annan användning eller modifiering av innehåll på Företagets webbplats utan Företagets skriftliga tillstånd medges ej.

  • PAPERPHYTE är ett registrerat EU-varumärke nr: 017982386 som ägs av Paperphyte AB
  • PAPERPHYTE symbol / logotyp är ett registrerat EU-varumärke nr: 018039336 och ägs av Paperphyte AB.

Länkar till 3e-parts webbplatser

När webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som ägs av annan tredje part tillhandahålls dessa enbart av bekvämlighet för besökaren. Företaget uppmanar ej till besök på dessa och accepterar ej ansvar för dessa webbplatser, deras innehåll, produkter, tjänster och ingår ej relationer med några av deras ägare.

Lag

Svensk lag skall i alla hänseenden äga tillämpning på avtalet. Om någon del av dessa användarvillkor bedöms felaktiga eller ej tillämpliga på något sätt skall sådan tillämpning ej påverka andra delar av användarvillkoren.

Ändring av användarpolicyn

Företaget kan ändra dessa användarvillkor när som helst och utan att föranmäla det till dig.