GDPR (2019-04-11)

Insamling av personlig information

Du kan välja att besöka vår webbplats utan att dela med dig av personlig information. Och enbart när du gett oss tillstånd att göra detta kommer vi att använda information du delat med oss för att ta kontakt med dig i marknadsföringssyfte.

Om du väljer att dela med dig av personlig data med hjälp av exempelvis formulär här på webbplatsen. Kommer vi att processa sådan information utifrån något av följande skäl.

  • Besvara frågor av affärsmässig karaktär under en försäljningsprocess eller under ett pågående arbete.
  • I rekryteringsprocessen om du väljer att använda våra formulär för att skicka in en ansökan.
  • Vid proaktivt underhåll och säkerhetsarbete för att att förbättra funktioner på webbplatsen.

Lagring av insamlad personlig data

Vi tar särskild hänsyn och hanterar din data enligt branschstandarder.

  • När vi har en befintlig relation med dig eller din arbetsgivare sparar vi din data så länge som vår kontrakterade affärsrelation pågår. Lagar och andra påbud kan kräva att vi fortsätter lagra data upp till två (2) år efter att vår affärsrelation tagit slut.
  • Ifall du kontaktat oss för att inleda en affärsrelation eller under en rekryteringsprocess (och detta ej resulterat i ett ersättande kontrakt) sparar vi din data upp till två (2) år från senaste datum du var i kontakt med oss.
  • Ingen logg information som insamlats av säkerhets eller underhållsskäl sparas längre än ett (1) år.

Kakor

Kakor används på den här webbplatsen, en del av kakorna skapas av tredje part genom att forstsätta använda den här webbplatsen godkänner du att kakor placeras på din enhet.

En kaka är en liten textfil som webbplatser sparar på din dator eller mobila enhet. Det möjliggör för webbplatsen att hålla reda på dina inställningar och val så att inte du behöver repetera dessa varje gång du besöker en ny sida.

På den här webbplatsen används dessa kakor:

  • Google Analytics: Genom att se vilka sidor du besöker kan vi skapa mer sådant innehåll som du och andra uppskattar. Vänligen läs mer hos Googles Policies för utförligare information.
  • Service Workers: Är ett smart litet koncept som gör att det går snabbare att besöka den här webbplatsen. Olika artefakter av webbplatsen hanteras med hjälp av regler som kakorna håller reda på.
  • Vid respons på boxen om att vi på webbplatsen använder kakor sparas det en kaka för att komma ihåg ditt val.

Neka Kakor

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare (se webbläsare specifika instruktioner nedan) kan du neka att vi placerar kakor på din enhet.