Konsulttjänster

Vad behöver du digitalisera?

Vi arbetar med digitalisering och har expertis inom systemutveckling, och arbetar med molnlösningar där vi även säkerställer att rutiner såsom devops metoder är bas vid all webb- och utveckling samt integrationer med betalningslösningar och affärssystem.

Eftersom varje verksamhet är unik och skillnaderna i en leverans kan vara stora utifrån företag och individ använder vi olika affärsmodeller vid uppdrag. Vi arbetar oavsett modell med att löpande utvärdera leveransen utifrån av oss tillsammans i förväg uppsatta KPI:er.

I Sverige har vi en mogen tjänstemarknad för kunskapsyrken och det är vanligt med ersättning genom arvode per levererad timme. Vi har dock även uppdrag på "retainer" där kunden istället betalar för tillgången till en expert i sina team.

Slutligen har vi även ett omfattande partner nätverk som vi gärna tillgängliggör i retainer uppdrag där vi erbjuder fokuserade kompetenser i som grupp.

Molnlösningar

Iochmed att Amazon AWS numera tillhandahåller en nordisk region så har det blivit lättare att sköta uppgifterna som kräver snabbast datahastighet samtidigt som vi kan hjälpa er behålla full kontroll över er data. Vi har kompetensen som behövs och erfarenhet som kan hjälpa er att digitalisera och bygga nya applikationer i molnet.


    Läs mera