DevOps

På Paperphyte ser vi det som att Devops konceptet innebär en roll där någon/några ansvarar för developer experience med tooling som gör utvecklings teamens leverans snabbare och vardagen enklare. Ett fokus på att skapa en förbättrad dialog och samarbete mellan funktioner inom IT-verksamheten som av historiska skäl fungerat åtskilda.

Utöver att en DevOps konsult ofta är extra intresserad i automatiseringen av produktionssätningar innebär det även att säkerställa att se på den affärskritiska infrastrukturen som att den skall vara uppsatt med hjälp av kod.

En viktig byggsten i Devops är att använda någon form av CI/CD plattform vilket också reducerar personberoendet. När koden för en ny funktion eller buggfix enligt utvecklaren är klar tar en automatiserad kvalitetssäkringsprocess vid med hjälp av rutiner inbyggda i plattformen

Paperphyte använder själva drone.io i våra interna projekt här används docker / containers vilket förenklar och tar ci flödet närmare utvecklaren. Det finns dock många andra verktyg och ibland kan något annat vara bättre.

På Paperphyte jobbar vi även med att säkerställa att det även implementeras monitorering och övervakning eftersom det hjälper till att automatiskt reducera nedtider och skapar ett utökat gemensamt ägandeskap.

DevOps

Konceptet innebär en roll där någon/några ansvarar för developer experience med tooling som gör utvecklings teamens leverans snabbare och vardagen enklare.


    Läs mera