Systemutveckling

På Paperphyte bygger vi inte bara moderna och innovativa applikationer. Systemutveckling innebär nämligen att skapa IT-lösningar med kundnytta och som även är förvaltningsbara och säkra. Vi skapar program som svarar mot de utmaningar och affärsprocesser som uppstår i en verksamhet hos en organisation eller på ett företag. System som innebär förbättrad konkurrenskraft och ger en extra edge.

Idag ställs även allt högre krav på medarbetarnas färdigheter i att kommunicera och samarbeta och detta gäller naturligtivs även våra utvecklare som är mästare på att kommunicera med användare och beställare av system i diversifierat sammansatta och självorganiserande teams.

SPA? eller MPA? eller Mobile Native?

Vi kan samarbeta med nyckel stakeholders och ta fram de rätta funktionerna för ditt specifika affärsområde. Paperphyte och våra samarbetspartners har kompetensen att ta fram lösningen på din organisations utmaningar och vi älskar att hålla oss uppdaterade om förändringar vad gäller metoder och processer samt ansvarar för att det blir en kvalitetssäkrad leverans.

Exakt vilken teknik som är bäst och mest relevant är oftast inte relevant förrän vi vet mer om din organisation. Teknikval skall göras utifrån förutsättningarna i varje specifik verksamhet, det är kritiskt för kundnyttan. Just denna webbplatsen är byggd med frontend ramverken nuxt.js samt bulma.io och i backend använder vi ett content ramverk som heter sanity.io Det finns dock inget som säger att det automatiskt skulle vara den en bra lösning för just era utmaningar.

Men om du vill veta mer om headless-cms och hur det skulle kunna innebära snabbare innovation för din verksamhet ta gärna kontakt!

Molnlösningar

Iochmed att Amazon AWS numera tillhandahåller en nordisk region så har det blivit lättare att sköta uppgifterna som kräver snabbast datahastighet samtidigt som vi kan hjälpa er behålla full kontroll över er data. Vi har kompetensen som behövs och erfarenhet som kan hjälpa er att digitalisera och bygga nya applikationer i molnet.


    Läs mera