Molnlösningar

Paperphyte levererar lösningar som använder molntjänster från Amazon (AWS). Vi hjälper gärna till med och utvecklar strategier för att flytta allt eller delar av er it-infrastruktur ut i molnet. Molntjänster har en självklar plats i de flesta företag men det handlar om att hitta och lära sig utnyttja deras flexibilitet och snabbhet på rätt sätt.

Strategier

Iochmed att Amazon AWS numera tillhandahåller en nordisk region så har det blivit lättare att sköta uppgifterna som kräver snabbast datahastighet samtidigt som vi kan hjälpa er behålla full kontroll över er data. Vi har kompetensen som behövs och erfarenhet som kan hjälpa er att digitalisera och bygga nya applikationer i molnet.

Serverless

Att gå Serverless innebär att man som organisation kan lägga mindre tid på att planera och drifta servrar och istället fokusera på att implementera och innovera med affärslogik. Function-as-a-service kan innebära upp till 90% kostnadsbesparingar gentemot en VPS driftsatt miljö eftersom du inte betalar när resurserna ej används.

AWS Kubernetes (EKS) eller Container Engine (ECS) med Fargate

Genom att kombinera Serverless med Kubernetes eller packetera några av era äldre applikationer till Docker går det att reducera personberoende medan organisationen fokusera på framtiden.

Digitalisering

Att lyckas brygga människor från olika lokala nätverk och bygga kreativa självorganiserade innovationsteam kommer vara avgörande för företag som skall navigera på en global marknad.


    Läs mera