Digitalisering

Innovationsteam

Paperphyte arbetar med innovationsteam där deltagarna tillsammans experimenterar med lösningar och testar affärskoncept och där målsättningen är att snabbt få ut en MVP. Det är svårt att skapa nya affärskoncept och nästan omöjligt att veta om de har bärkraft innan de tillåts nå en presumtiv marknad. När ett erbjudande finns på marknaden går det att börja mäta vad användarna eller kunderna egentligen tycker. Det är mycket lättare att rätta till något som inte har allt för många feldragna skruvar.

Vi låter detta innovationsarbete och leverans ske i ett affärsnära kontext - i team med kompetens från kundens hela verksamhet samt från vårt utökade nätverk.

En framgångsrik digitalisering börjar med människor

Att lyckas brygga människor från olika lokala nätverk och bygga kreativa självorganiserade innovationsteam kommer vara avgörande för företag som skall navigera på en global marknad. Problemlösning, Kritiskt tänkande, Kreativitet kommer 2020 vara topp tre av eftersökta skills hos yrkesverksamma enligt World Economic Forum.

Digitalisering

Att lyckas brygga människor från olika lokala nätverk och bygga kreativa självorganiserade innovationsteam kommer vara avgörande för företag som skall navigera på en global marknad.


    Läs mera